chi tiết chính sách

ONBET luôn tôn trọng và đảm bảo tính riêng tư cũng như bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi đảm bảo an toàn cho thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn về việc thu thập dữ liệu cá nhân, dựa theo Luật Bảo mật Dữ liệu 2012 và sẽ rõ ràng về quyền của bạn đối với thông tin cá nhân mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi.

Khác với Philippines, các quốc gia khác có thể tuân theo những quy định về bảo vệ quyền riêng tư khác biệt. Chúng tôi cam kết liên tục nghiên cứu, điều chỉnh chính sách để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân tốt nhất có thể. Cần lưu ý rằng, chúng tôi không thể đảm bảo rằng chính sách và quy định về quyền riêng tư của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của cơ quan pháp luật ở các quốc gia khác.

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về thông tin cá nhân của bạn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ qua địa chỉ email [email protected] . Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Phạm vi và cam kết 

Chính sách bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi đề cập đến mọi thông tin cá nhân, bất kể đó là dữ liệu vật lý hay kỹ thuật số, được xử lý thủ công hoặc tự động. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tham gia các hoạt động như đăng nhập và đăng ký, bạn đã tự nguyện đồng ý với các quy định về riêng tư của chúng tôi. Điều này áp dụng cho việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu giữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản đã nêu.

Trong trường hợp bạn ủy quyền thay mặt người khác gửi thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm, bạn cần đảm bảo rằng bạn được ủy quyền để chia sẻ thông tin đó và cho phép chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật đang áp dụng. Hãy lưu ý rằng, nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cá nhân, có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà bạn quan tâm.

Xin lưu ý rằng các dịch vụ của ONBET không được sử dụng hoặc nhắm mục tiêu vào các đối tượng sau:
 • Đối tượng dưới 21 tuổi.
 • Bất kỳ ai (kể cả các thành viên trong gia đình trực tiếp) làm việc trong chính phủ Philippines, PAGCOR, ONBET, các cơ quan thực thi pháp luật hoặc quân nhân.

Quyền lợi và quyền ưu tiên của bạn 

Theo luật bảo mật dữ liệu, công ty có nghĩa vụ bảo vệ các quyền sau đây mà bạn có:
(a) Bạn có quyền biết thông tin cá nhân của bạn đang được hoặc đã được xử lý
(b) Trước khi thông tin cá nhân của bạn đi vào hệ thống xử lý kiểm soát thông tin cá nhân của công ty hoặc trong quá trình xử lý tiếp theo, bạn có quyền lấy các thông tin sau:
 • Khi điền thông tin cá nhân vào hệ thống
 • Mục tiêu của việc khởi đầu hoặc tiến hành xử lý
 • Phạm vi và cách thức xử lý dữ liệu cá nhân
 • Danh sách người nhận hoặc người được chọn có thể bao gồm
 • Cách tiếp cận tự động (nếu được ủy quyền) và mức độ ủy quyền cho việc truy cập
 • Danh tính và thông tin liên quan đến người kiểm soát thông tin cá nhân, hoặc người được ủy quyền thay mặt.
 • Thời điểm truy cập gần nhất và các thay đổi gần đây trong thông tin cá nhân của người dùng.
 • Bạn được cấp quyền truy cập, chỉnh sửa và nếu cần, gửi khiếu nại đến Ủy ban Quốc gia về Quyền riêng tư.

(c) Bạn có quyền truy cập nội dung sau dựa trên các yêu cầu hợp lý:
 • Các dữ liệu cá nhân đã qua xử lý
 • Những nguồn dữ liệu cá nhân được trích xuất từ.
 • Thông tin về tên và địa chỉ của người được cung cấp dữ liệu cá nhân.
 • Cách thức xử lý thông tin này.
 • Cơ sở để tiết lộ dữ liệu cá nhân cho người nhận.
 • Thông tin về các quy trình tự động, trong đó dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định hoặc ảnh hưởng tới quyết định của cá nhân liên quan.
 • Thời gian truy cập gần nhất và sự thay đổi mới nhất trong thông tin cá nhân của cá nhân liên quan.
 • Vị trí chức vụ, tên, mã nhận dạng và thông tin liên hệ của người quản lý dữ liệu.

(d)Nếu bạn nghi ngờ về tính chính xác hoặc sự sai sót trong thông tin cá nhân của mình, bạn có quyền yêu cầu người kiểm soát thông tin cá nhân điều chỉnh cho phù hợp, trừ khi yêu cầu đó không hợp lý hoặc không thích hợp. Nếu thông tin đã được điều chỉnh, người kiểm soát thông tin cần đảm bảo rằng cả thông tin mới và thông tin cũ có thể được truy cập, đồng thời thông tin mới và thông tin bị loại bỏ cũng sẽ được thông báo cho người nhận.

(e)Bạn có quyền yêu cầu ngưng sử dụng, thu hồi hoặc áp đặt các biện pháp để ngăn bạn trong hồ sơ thông tin cá nhân nếu thông tin này không đầy đủ, không chính xác, thu thập trái phép hoặc không còn cần thiết. Người kiểm soát thông tin cá nhân có thể thông báo cho bên thứ ba nếu thông tin đã được chia sẻ trước đó.

Nếu bạn tin rằng quyền riêng tư của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu đã bị vi phạm, bạn có quyền nộp khiếu nại và yêu cầu bồi thường cho thiệt hại đã gánh chịu.

Thu thập thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân (còn được gọi là thông tin cá nhân) là bất kỳ thông tin nào có thể xác định được một người cụ thể. Điều này không bao gồm thông tin đã bị loại bỏ để trở thành dữ liệu ẩn danh.

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và chia sẻ nhiều dạng thông tin cá nhân về bạn. Dữ liệu này được kết hợp như sau:

privacy-policy.collected-personal-information.article3

Dữ liệu nhận dạng bao gồm họ, tên, số tài khoản hoặc các mã tương tự, ngày sinh và giới tính của người liên quan.

Dữ liệu tài chính bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng cùng các chi tiết về thẻ thanh toán.

Dữ liệu giao dịch ghi chép các thông tin về thanh toán của bạn cùng các chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã mua từ chúng tôi.

Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu đăng nhập, thông tin về trình duyệt và hệ điều hành của bạn, cùng với thông tin về thiết bị và vị trí sử dụng khi truy cập trang web này.

Thông tin cá nhân bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, lịch sử nạp tiền hoặc đặt cược, cùng với sở thích, phản hồi và câu trả lời trong các bảng câu hỏi của bạn.

Dữ liệu về việc sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn tương tác với trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu về thị trường và cộng đồng bao gồm sự lựa chọn của bạn khi bạn chấp nhận thông tin thị trường từ chúng tôi hoặc từ bên thứ ba, cũng như các tùy chọn liên quan đến cộng đồng.

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu đã được tổng hợp cho mục đích thống kê hoặc phân tích dạng số. Dữ liệu này có thể xuất phát từ thông tin cá nhân của bạn, nhưng nó không được xem là dữ liệu cá nhân dưới góc độ pháp luật, vì nó không tiết lộ danh tính của bạn một cách trực tiếp hay gián tiếp. Chẳng hạn, chúng tôi có thể tổng hợp thông tin về cách bạn sử dụng để tính toán tỷ lệ người dùng truy cập các tính năng cụ thể trên trang web. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên kết dữ liệu tổng hợp với thông tin cá nhân của bạn để dẫn đến khả năng nhận biết bạn, chúng tôi sẽ coi dữ liệu kết hợp này là thông tin cá nhân và xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin dữ liệu cá nhân như thế nào

Thông tin nhận dạng và liên hệ
 • Những hoạt động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc, xác minh danh tính, thống kê số lượng người, phân tích hiệu suất, khảo sát, giao dịch thực hiện, bảo mật và giám sát, đồng thời tuân thủ luật và quy định.
Mục đích phi tiếp thị
 • Những hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc xác minh danh tính, đếm số lượng người hoặc phân tích hiệu suất. Chúng còn bao gồm khảo sát, xử lý đặt hàng trước, giao dịch mua sắm và các hoạt động liên quan. Tất cả được thực hiện trong môi trường bảo mật và được tuân theo quy định hướng dẫn và quy tắc pháp luật.
Cộng đồng và đăng xuất
 • Chúng tôi tập trung gửi thông tin đến bạn qua email, cung cấp những thông tin và thông báo mà bạn có thể thấy hữu ích hoặc mong muốn. Các thông điệp này không chỉ giới hạn ở việc chia sẻ thông tin về sự kiện, ưu đãi, và khuyến mãi đặc biệt, liên quan đến yêu cầu đặt hàng hoặc các giao dịch. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên cập nhật về các nhóm lợi ích đặc biệt liên quan đến chương trình của chúng tôi. Điều quan trọng, trong mọi email mà chúng tôi gửi, bạn có thể dễ dàng hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết tương ứng. Điều này giúp bạn hoàn toàn kiểm soát việc tham gia vào danh sách gửi thư miễn phí của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẽ dữ liệu cá nhân của bạn ra sao

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ chỉ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn. Tùy theo tình huống, chúng tôi có thể tiến hành chia sẻ dữ liệu cá nhân với những người hoặc tổ chức sau:

a. Với mục tiêu ngăn chặn hoạt động rửa tiền, phát hiện gian lận và thực hiện kiểm soát chặt chẽ, ONBET có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Điều này bao gồm những đối tác như Ủy ban chống rửa tiền, PAGCOR và các tổ chức tài chính khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin với các đơn vị uy tín, ngân hàng, và nhà cung cấp dịch vụ xác minh địa chỉ và thẻ căn cước, những người tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật tương tự như chúng tôi. Để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi đảm bảo bảo mật dữ liệu, chúng tôi khuyến nghị bạn tham khảo chính sách riêng của các đối tác thứ ba mà chúng tôi làm việc.

b. Thêm vào đó, chúng tôi cũng có khả năng chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba có liên quan. Điều này có thể bao gồm các tổ chức trực tiếp liên quan đến chúng tôi, các cơ quan quản lý có thẩm quyền và đơn vị tài chính đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ thực hiện việc tiết lộ này đặc biệt khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng tài khoản của bạn có thể vi phạm các quy định về thời gian hành vi.

c. Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được chia sẻ với các dịch vụ đám mây, trung tâm dữ liệu, dịch vụ thanh toán, ngân hàng, công cụ xác minh danh tính, và các công cụ giao tiếp với khách hàng. Điều này giúp đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống và các dịch vụ của chúng tôi.

d. Tuân thủ trách nhiệm pháp lý, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập, bao gồm cả số liệu thống kê cá nhân và lịch sử cược, cho các tổ chức thể thao. Điều này thực hiện nhằm hỗ trợ điều tra các vấn đề liên quan đến gian lận, rửa tiền, và tính trung thực trong lĩnh vực này.

e. Chúng tôi cam kết áp dụng tất cả các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bất kỳ rủi ro nào, đảm bảo an toàn tối đa và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý hiện hành.

Chúng tôi lưu giữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

ONBET chú trọng đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách:

 • Thực hiện việc xử lý theo quyền lợi của bạn
 • Thực hiện các giao dịch một cách công bằng và tuân thủ luật pháp
 • Dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích đã đề cập ở phía trước.
 • Nhằm đảm bảo tính cụ thể, thích hợp và không quá mức, dữ liệu sẽ được sử dụng. 

 • Dữ liệu sẽ được bảo quản một cách đáng tin cậy và an toàn.
 • Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết và không vượt quá mục đích sử dụng của nó.

ONBET cam kết thực hiện những giải pháp cần thiết để bảo vệ thông tin của bạn một cách an toàn và chặt chẽ. Chúng tôi áp dụng những biện pháp kỹ thuật và tổ chức hiệu quả để đảm bảo dữ liệu của bạn không bị xử lý hoặc sử dụng một cách trái phép hay không hợp lý.

Dưới tư cách là khách hàng của chúng tôi, thông tin của bạn là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và cam kết hợp đồng của chúng tôi. Khi bạn quyết định chấm dứt việc sử dụng dịch vụ ONBET, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Sự lưu giữ này được thực hiện với mục tiêu vài lý do cụ thể, trong đó có:

 • Tuân theo các nhiệm vụ pháp lý theo luật hiện hành tại Philippines (như quy định về ngăn chặn rửa tiền hoặc điều luật cấp phép)
 • Thiết lập và bảo vệ các yêu cầu liên quan đến khía cạnh pháp lý có thể được đưa ra chống lại chúng tôi (như khiếu nại về sai sót)
 • Tuân thủ các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi và quyền liên quan đến thông tin tương ứng
 • Quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc thực hiện kiểm tra số dư
 • Thực hiện các chỉ đạo từ các tổ chức giám sát dữ liệu liên quan

Chúng tôi bảo vệ thông tin quan trọng bằng việc mã hóa, bao gồm thông tin như số thẻ thanh toán, số điện thoại, email, tên người dùng và mật khẩu. Những thông tin này chỉ có thể được giải mã bởi các ứng dụng mới, đảm bảo mức độ bảo mật cao cho việc truy cập của người dùng. Tất cả các hoạt động được ghi lại an toàn trên máy chủ.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm soát tất cả các thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web hoặc gửi thông tin cho chúng tôi qua email, ứng dụng nhắn tin hay trang web của chúng tôi, do đó chúng tôi không thể đảm bảo cùng một mức độ bảo vệ trên tất cả các thiết bị. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin có thể đã bị xâm nhập trước khi chúng tôi tiếp nhận dữ liệu cá nhân của bạn.

Cập nhật về quyền riêng tư này

Chính sách bảo mật này có thể được điều chỉnh theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thực hiện hoặc quản lý hoạt động. Bạn có thể thường xuyên kiểm tra nó khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Ngày cập nhật gần nhất sẽ được hiển thị trên trang này. Nếu bạn không đồng ý với những điều chỉnh này, vui lòng ngừng gửi thông tin cá nhân hoặc sử dụng dịch vụ của ONBET. Nếu bạn vẫn tiếp tục, điều này có nghĩa bạn đồng ý với các điều chỉnh trong chính sách. Bạn cũng có khả năng xóa tài khoản ONBET của bạn bất cứ lúc nào. Nếu có sự thay đổi quan trọng trong chính sách, chúng tôi sẽ thông báo rõ hơn cho bạn (thậm chí có thể qua email đối với một số dịch vụ) và bạn sẽ được yêu cầu xác nhận đồng ý để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi bạn chấp nhận.

Nghĩa vụ của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp thông tin cá nhân, bạn xác nhận rằng bạn cam kết cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của ONBET. Đồng thời, bạn cần thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin của bạn để đảm bảo thông tin luôn được cập nhật và chính xác.

Trong trường hợp bạn vi phạm nghĩa vụ hoặc nếu có lý do nghi ngờ thông tin bạn cung cấp không đúng hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm Điều luật về quyền riêng tư dữ liệu 2012 hoặc chính sách này, chúng tôi có thể từ chối đơn đăng ký của bạn hoặc đình chỉ/tạm ngưng tài khoản mà không cần thông báo trước. Trong tình huống này, không có khoản bồi thường nào sẽ được cung cấp cho việc từ chối đơn đăng ký hoặc tạm ngưng tài khoản.